เกี่ยวกับพวกเรา

EN

พวกเราคือที่ปรึกษาที่ผ่านการเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ทวนสอบ อาจารย์ผู้สอน พวกเราต้องการที่จะร่วมช่วยผู้ประกอบการในประเทศไทยให้สามารถบรรลุผลการดำเนินงานให้ได้สูงสุด

Consultation process by scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash-big

ภารกิจของเรา

ช่วยสร้างระบบบริหาร และเครื่องมือสำหรับรายงานให้ใช้งานง่ายและเหมาะสมกับแต่ละองค์กร เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือนั้น ในการแข่งขันให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่องค์กร

คุณค่าของเรา

เรายึดมั่นในการช่วยเหลือให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จ บริการของเราถูกออกแบบเพื่อให้มั่นใจว่าจะช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดภาระในการทำงานให้มากที่สุด

quotes1

" ระบบบริหารที่ดี คือ "เครื่องมือ" ที่จะช่วยให้องค์กรมีโอกาสมากขึ้น "

JApic

Jamorn A.