พวกเราทำเรื่องยากๆให้

EN

ง่ายขึ้น

เราประยุกต์ใช้ข้อกำหนดต่างๆที่ซับซ้อนยุ่งยาก ให้ง่ายขึ้นและยังคงมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานนั้นๆ ยังสอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมาย และมาตรฐานสากล

บริการให้คำปรึกษาของเรา

ESG, carbon emission, air pollution by chris-leboutillier-c7RWVGL8lPA-unsplash

รายงานความยั่งยืน และ คาร์บอนฟุตพริ้นท์

- การรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐาน GRI
- การคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (ISO 14064-1 or CFO report).
- การคำนวนโครงการคาร์บอนฟุตพริ้น (ISO 14064-2, TVER, VCS Verra, GS, or IREC).
- การคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสินค้า (ISO 14067).
- การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานทวนสอบ (ISO 17029, ISO14065, ISO14066, ISO14064-3)

consultation process by firmbee-com-gcsNOsPEXfs-unsplash

ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 (QMS)

เราช่วยออกแบบและให้คำแนะนำในการนำข้อกำหนดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานจริง เพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณมีการควบคุมอย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถติดตามผลการทำงานได้ และยังช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Environmental by shane-rounce-DNkoNXQti3c-unsplash

ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001 (EMS)

ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับองค์กร และช่วยส่งเสริมให้สามารถดำเนินธุรกิจได้สอดคล้องกับ ข้อกำหนด กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นเครื่องมือในการช่วยลดความเสี่ยง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการดำเนินการขององค์กร รวมไปจนถึงลดของเสียที่เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืน

Safety alarm by mitchell-luo-wXs0mncHyfI-unsplash

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001 (OHSMS)

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นข้อกำหนดหนึ่งของกฎหมายในประเทศไทย เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างปลอดภัย เราสามารถช่วยออกแบบ ชี้บ่งอันตราย ประเมินอันตราย ความเสี่ยง และกำหนดวิธีการควบคุมกิจกรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินกิจกรรมขององค์กรนั้น มีการควบคุมอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและสอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมายต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างสบายใจ และกลับบ้านไปหาครอบครัวได้ในทุกๆวัน

Energy by marek-piwnicki-1vQIxxPE238-unsplash

ระบบจัดการพลังงาน ISO50001 (EnMS)

ทุกองค์กรมีการใช้พลังงานในการดำเนินงาน และทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถส่งมอบ สินค้าและบริการต่างๆให้แก่ลูกค้าได้ เราสามารถช่วยให้ท่านประยุกต์ใช้ข้อกำหนดกฎหมายด้านพลังงาน เข้ากับการดำเนินธุรกิจของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็น พลังงานไฟฟ้า พลังงานไอน้ำ พลังงานความร้อน ได้อย่างเหมาะสม เมื่อลดการใช้พลังงานต่างๆได้ ก็จะช่วยให้ท่านมีกำไรในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขององค์กรได้

Solar rooftop by vivint-solar-9CalgkSRZb8-unsplash

บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบโซล่า Solar roof & project

เราพร้อมให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (EPC services) สำหรับโครงการ Solar rooftop และ solar projects ด้วยทีมงานวิศวกรรมที่มีประสบการณ์จริง รวมไปจนถึงการดำเนินการขออนุญาต การเขียนแผนโครงการ Project finance เพื่อยื่นขอเงินทุน โดยท่านสามารถมั่นใจได้ว่าการลงทุนในโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ของท่านจะสามารถคืนทุนและผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เหมาะสมกับปริมาณการใช้งานจริงของท่านอย่างแน่นอน

quotes1

" ความซับซ้อนของข้อกำหนดและกฎหมายเป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ถ้าการออกแบบระบบและการนำไปใช้งานนั้นไม่เหมาะสมกับการทำงานจริง พวกเราเข้าใจกระบวนการในการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ และเราสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจเพื่อลดอุปสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรของท่าน "

JApic

Jamorn A.

เกี่ยวกับพวกเรา

พวกเราคือกลุ่มทีมหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้ทวนสอบที่มีประสบการณ์ในการตรวจประเมินมามากกว่า 8 ปี นั่นส่งผลให้เราเข้าใจว่าการประยุกต์ใช้ระบบที่ดีและเหมาะกับธุรกิจนั้นสามารถทำได้อย่างไร

พวกเราผ่านประสบการณ์ในการตรวจประเมิน การทวนสอบ การให้คำปรึกษา รวมไปถึงการสอน การฝึกอบรม ให้กับองค์กร ในไทย และต่างประเทศมามากกว่า 2,450 องค์กร

natural8

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม ?

ไม่ว่าท่านจะมีข้อสงสัยเพ่ิ่มเติม ต้องการใบเสนอราคา ขอคำแนะนำเบื้องต้น หรือ ต้องการข้อมูลลงสื่อ  สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา