บริการของเรา

EN

ESG, natural, target, environment, carbon footprint

การรายงานความยั่งยืนมีความยุ่งยากจากการนำข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เราช่วยให้คุณทำรายงานความยั่งยืนโดยใช้มาตรฐาน GRI และการกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐาน SBTi และ SDGs ร่วมในการรายงานผล ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถจัดทำรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่างๆได้

 

เราช่วยคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้ท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร โครงการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้น คาร์บอนเครดิต และคาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์ โดยอ้างอิง มาตรฐาน นานาชาติเช่น GHG protocol, ISO14064-1, ISO14064-2, ISO14067, VCS VERRA, GS (gold standard) หรือ มาตรฐานของประเทศไทย อบก. (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก)

เราช่วยทำให้การจัดทำรายงานง่ายขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทของท่านได้

ESG, natural, target, environment, carbon footprint

ISO9001 – Quality management system (QMS)

ISO14001 – Environmental management system (EMS)

ISO45001 – Occupational health and safety management system (OHSMS)

ISO50001 – Energy management system (EnMS)

 

เราให้บริการออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบบริหารงานต่างๆให้เหมาะสมกับบริษัทของคุณ เพื่อให้ระบบบริหารงานช่วยสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้มากขึ้น และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน พร้อมทั้งยังสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆอีกด้วย

ระบบบริหารงานด้านต่างๆ ที่ออกแบบให้เหมาะกับองค์กรของคุณจะยิ่งช่วยส่งเสริมให้มีโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้น

natural9

การใช้พลังงานไฟฟ้ามีสัดส่วนสูงมากเมื่อเทียบกับพลังงานจากแหล่งอื่น เราให้บริการ ด้านวิศวกรรม จัดซื้อ และก่อสร้าง สำหรับโครงการหลังคาโซล่า โครงการโซ่ล่าบนพื้นดิน และโซล่าลอยน้ำ เรามั่นใจว่าระบบพลังงานแสงอาทิย์ของเราจะช่วยให้องค์กรของท่านลดค่าไฟฟ้าและสามารถลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ได้สูงสุด

เราทำให้มั่นใจได้ว่าการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นจะเพียงพอและเหมาะสมกับองค์กรของท่าน ทั้งทางด้านการลงทุนและประสิทธิภาพ

ประสบการณ์ ด้านการตรวจ งานสอน การทวนสอบ และให้คำปรึกษาของเรา

8+ Years Experience

5 Star Rating

Quick Turnaround

Dedicated Support